Będzie klub Seniora!

Od kwietnia nowego roku w Połczynie-Zdroju powstanie klub Seniora. Gmina otrzymała prawie milion złotych dofinansowania na ten cel.

Klub Seniora będzie placówką wsparcia dziennego dla osób starszych, funkcjonującą w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie przy zaangażowaniu wielu specjalistów (m. in.: rehabilitanta, pielęgniarki, lekarza, psychologa) osoby zakwalifikowane do projektu aktywnie spędzą czas wolny w miłej domowej atmosferze oraz będą miały możliwość skorzystania z gorącego posiłku.

We wrześniu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozstrzygnął konkurs na projekt w ramach działania 7.6 Wspieranie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W jego wyniku Gmina Połczyn-Zdrój uzyskała środki finansowe na realizację projektu pod nazwą „Klub Seniora w Gminie Połczyn-Zdrój”. Na realizację przedsięwzięcia została przyznana kwota dofinansowania wynosząca 976 687,58 zł. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 1 028 097,58 zł, w tym udział gminy – 51 410,00 zł.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 30 osób po 60 roku życia (25 kobiet, 5 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne – 1 kobieta, 1 mężczyzna), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Połczyn-Zdrój. W tym celu do 31.03.2020 r. tworzony będzie Klub Seniora z 30 miejscami. Projekt zakłada również zapewnienie jego bieżącego funkcjonowania do 31.12.2022 r. Trwałość całego projektu, czyli utrzymanie funkcjonowania Klubu Seniora, określono do 31.12.2025 r.

Realizacją projektu zajmie się Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju, który w pierwszym etapie dostosuje pomieszczenia Punktu Integracji Społecznej przy Placu Wolności 11 na siedzibę Klubu Seniora, natomiast Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadzi rekrutację chętnych osób oraz odpowiedzialny będzie za bieżące funkcjonowanie nowej placówki.