Będą nowe parkingi przy Solankowej

Gmina Połczyn-Zdrój przystępuje do realizacji zadania pn. „Remont zatoki postojowej oraz chodnika w ramach przebudowy ul. Solankowej w Połczynie-Zdroju”.

Inwestycja zrealizowana będzie w ramach projektu pn. „Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój”. Projekt nr INT67 jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

          Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, którym został Zakład Ogólnobudowlany DROGOBUD Sławomir Jazewicz, z siedzibą w Białogardzie. Umowa nr II/2019 została zawarta w dniu 18.07.2019 r. Przekazanie placu budowy wykonawcy odbędzie się dnia 22.07.2019 r. Termin zakończenia robót budowlanych przypada na dzień 15.09.2019 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania będzie sprawował Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany Nadzór i Projektowanie Józef Wisłocki z siedzibą w Szczecinku.

          W ramach zadania przewiduje się realizację następujących elementów: wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni parkingu w ilości ok. 1056,80m2, ułożenie nawierzchni zatoki chodników i zjazdów w ilości ok. 436,20 m2, ułożenie krawężników i obrzeży chodników oraz  zagospodarowanie zieleni (trawniki + zadrzewienia) w ilości ok. 292,26 m2.

Fotografia przedstawia stan istniejącego parkingu.