Atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorców!

loga

Władze Gminy Połczyn – Zdrój, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, udostępniły lokalnym przedsiębiorcom, poprzez Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Połczyn – Zdrój sp. z o.o., możliwość otrzymania atrakcyjnych pożyczek. Środki te będzie można wykorzystać zarówno na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej, jak i rozwój już istniejącej.
Obecnie w ramach oferty Lokalnego Funduszu Pożyczkowego znajdują się pożyczki „Moja Firma” oraz „Bezpieczny Start”. W ramach tej oferty przedsiębiorcy z obszaru gminy będą mogli otrzymać na atrakcyjnych warunkach finansowanie w wysokości do 20 000 złotych.
W siedzibie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego (Punkt Informacyjny w Urzędzie Miejskim w Połczynie – Zdroju, e-mail: lfp-polczynzdroj@samorzadowa-polska.pl) czeka osoba gotowa udzielić kompleksowego wsparcia potrzebnego do pozyskania finansowania – od stworzenia biznes planu po przygotowanie i złożenie odpowiedniej dokumentacji pożyczkowej.
Serdecznie zapraszamy!

plakat

Tabela opłat i prowizji – LFP Połczyn – Zdrój

Karta produktu Połczyn – Zdrój – Moja firma

Karta produktu Połczyn-Zdrój – Bezpieczny Start