Aktywne Amazonki

Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka” realizuje zadanie publiczne pt. „Aktywne Amazonki” finansowane przez Urząd Miasta Świdwin.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie odbyły się spotkania nt. „Profilaktyka nowotworowa raka piersi – samokontrola”. W klasach trzecich Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie przeprowadzono natomiast spotkania nt. „Wczesna profilaktyka nowotworu piersi”. Zajęcia prowadziły przedstawicielki stowarzyszenia.
Dzięki dofinansowaniu stowarzyszenie wzbogaci się m.in. o nowy model piersi oraz zostaną sfinansowane wyjazdy szkoleniowe dla członkiń stowarzyszenia. Obecnie panie należące do Stowarzyszenia uczęszczają na zajęcia rehabilitacyjne w Parku Wodnym „Relax” w Świdwinie. Zajęcia prowadzi pani Małgorzata Miękczyńska ze Studia Ćwiczeń Ruchowych „Reha – fit”.
Biuro Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonka” mieści się na ul. Kołobrzeskiej 43 w Świdwinie. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 792 401 431.

Aneta Ogińska

Aktywne Amazonki