Akcja „ODDAJ KREW”

Burmistrz Połczyna-Zdroju i Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Szczecinie zapraszają na akcję „Oddaj krew”.
Punkt poboru krwi będzie czynny w dniu 12.05.2015r. w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju w godz.10:00- 15:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.

krew