AKCJA ODDAJ KREW

Burmistrz Połczyna-Zdroju i Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Szczecinie zapraszają na akcję „Oddaj krew”.
Punkt poboru krwi będzie czynny w dniu 03.02.2015r.w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju w godz.10:00- 15:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.